Deysselbuurt.nl

Samen werken aan een sterke buurt

De Lodewijk van Deysselbuurt in Slotermeer gaat ingrijpend veranderen de komende 10 jaar. Het is een mooie buurt met veel groen en ruimte, maar de kwaliteit van de woningen laat te wensen over en dat zelfde geldt ook voor de openbare ruimte. Het vernieuwingsplan voor de buurt ligt momenteel ter inspraak. Bewoners, Rochdale en de gemeente willen van de Lodewijk van Deysselbuurt een prettige, sterke buurt maken, waar het na de vernieuwing ook nog steeds fijn wonen is. Dat vraagt om meer dan alleen fysieke ingrepen. Ook op sociaal-economisch gebied liggen er grote uitdagingen. Samen met een breed netwerk van sociaal maatschappelijke partners, bewoners willen Rochdale en gemeente dit verbeteren.

#Deysselstories

In de Lodewijk van Deysselbuurt halen we verhalen op van bewoners en maatschappelijke partners. Wat vinden zij van de vernieuwingsplannen, wat vinden zij van de woningen? Wat kan anders, wat kan beter, welke zorgen leven er? Bekijk hieronder alle afleveringen.