Deysselbuurt.nl

Openbare Ruimte

Met de grote vernieuwing van de buurt is het belangrijk om ook de openbare ruimte te vernieuwen en verbeteren voor iedereen. Zo wordt de buurt rondom de woningen en gebouwen een veilige en leefbare plek. Om dit mogelijk te maken, heeft­ de gemeente Amsterdam samen met bewoners, kinderen en actieve partijen uit de buurt een plan gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte: het schetsontwerp openbare ruimte. Dit plan gaat over het gedeelte tussen de Van Moerkerkenstraat en de Burgemeester Röellstraat. U kunt het plan hier lezen of de Deysselkrantspecial lezen voor een samenvatting van het plan.

Parkeren

In de openbare ruimte worden ongeveer 820 parkeerplekken gemaakt. Om meer
veilige ruimte voor voetgangers en fietsers, en voor groen te maken worden dwars parkeerplekken vervangen door langsparkeerplekken.

Betaald parkeren
Nu is er nog een blauwe zone voor bezoekers in de buurt. Vanaf 2025 wordt in de hele buurt betaald parkeren ingevoerd. We verwachten dat mensen die niet in de buurt wonen hier weinig zullen parkeren. Zo is er meer ruimte voor bewoners die bij terugverhuizing in de buurt niet op eigen terrein kunnen parkeren.

Parkeren voor bewoners
Alle huidige bewoners met een ontheffing voor de blauwe zone, houden het recht om te parkeren op straat.

Bij de nieuwe woonblokken tussen de Burgemeester Röellstraat en de Lodewijk van Deysselstraat komen parkeerplaatsen voor bewoners op eigen terrein. Daardoor zijn minder parkeerplaatsen op straat nodig en ontstaat er ruimte voor groen en speelplekken.

Verkeer

De buurt wordt autoluw gemaakt, zodat voetgangers en fietsers meer ruimte hebben. Dit maakt de buurt veiliger. Om dit mogelijk te maken:

  • Worden sommige straten eenrichtingsverkeer
  • Wordt de maximumsnelheid 30 km per uur in de hele buurt
  • Blijft de Lodewijk van Deysselstraat voor een groot deel tweerichtingsverkeer, maar wordt zowel de oost- als westzijde eenrichtingsverkeer
  • Wordt de brug richting de Jan de Louterbuurt volledig afgesloten voor auto’s. De brug is wel open voor voetgangers en fietsers. Er is geen directe autoverbinding meer tussen de Jan de Louterbuurt en de Deysselbuurt
  • Er wordt overlegd met nood- en hulpdiensten over de bereikbaarheid van de buurt voor hen

De Burgemeester Röellstraat

De Burgemeester Röellstraat is nu vooral een verkeersweg. Deze verkeersroute blijft gelijk, maar door de trambaan te verleggen en de rijweg op te schuiven, komt er extra ruimte voor gebouwen. De Van Deysselbuurt krijgt hiermee een ‘gezicht’ aan de vernieuwde Burgemeester Röellstraat met hogere bebouwing. Meer informatie.

Groen

De Deysselbuurt ligt dichtbij het Eendrachtspark en het Sloterpark. Om het Eendrachtspark makkelijker te bereiken, komt op die plek een voetgangersbrug naar het park.

Het vele groen (de bomen, bloemen en planten) in de buurt blijft aanwezig. Het wordt makkelijker gemaakt voor bewoners om het groen te gebruiken voor ontmoeten, wandelen, spelen en sporten.

Bomen
Het aantal bomen in de wijk blijft zoveel mogelijk gelijk.
Langs de Burgemeester van Leeuwenlaan, de Lodewijk van Deysselstraat en de Van Moerkerkenstraat worden enkele nieuwe bomen
geplaatst. De soort boom is vergelijkbaar met de huidige soorten (Els en Linde). Soms moeten bomen worden gekapt omdat ze ziek of zwak zijn of voor de sloopnieuwbouw. Voor de bomen die worden gekapt, plaatsen we nieuwe. In 2024 worden de eerste kapvergunningen aangevraagd.