Deysselbuurt.nl

Verschillende doelgroepen

De buurt wordt ingericht voor verschillende doelgroepen. Woningen worden speciaal voor jongeren of ouderen aangepast. Ook worden er voorzieningen voor jongeren en ouderen toegevoegd. 

Wat is er voor jongeren?

Voor de jeugd komen verschillende, nieuwe voorzieningen in de buurt. De nieuwe basisschool en het jongerencentrum zijn de meest belangrijke. Deze komen op de hoek van de Burgemeester Röellstraat en de Burgemeester van Leeuwenlaan. Totdat het zover is, kunnen jongeren terecht bij de Jeugdbuurtkamer en bij The Village020 op de Van Leeuwenlaan.

Woningen voor jongeren

Ook worden er in de buurt ongeveer 170 woningen voor jongeren gebouwd. Dit zijn meestal studio’s met één kamer, die voor een sociale huurprijs worden verhuurd. Een deel van deze woningen zal met voorrang worden toegewezen aan jeugd uit de buurt.

De gemeente, Rochdale en vijf jeugdorganisaties maken met elkaar een plan om de jeugd te ondersteunen. Zo komen er woningen voor jongeren die moeite hebben met zelfstandig wonen. Dit is onder begeleiding van een maatschappelijke organisatie. Voor de jeugd die zelfstandig woont, zal er ook ondersteuning in de buurt aanwezig zijn. Jeugdorganisatie Young Amsterdam heeft in 2023  een enquête onder jongeren uitgevoerd om hun ideeën en wensen voor de buurt op te halen. Samen met jeugdorganisaties IMD, UMZ, Indaad, SAAAM Zorg en Besma werken zij het plan verder uit.

Woningen voor ouderen

In de nieuwe Van Deysselbuurt komen ook woningen die speciaal voor ouderen zijn. Deze woningen hebben twee of drie kamers, zijn vaak bereikbaar met een lift en worden meestal verhuurd voor een sociale huurprijs. De woningen liggen verspreid in de buurt. Op een paar plekken zullen er meerdere ouderenwoningen bij elkaar liggen. Zo kunnen ouderen wonen tussen niet-ouderen of juist tussen leeftijdsgenoten.

Vragenlijst

In 2023 heeft !WOON in opdracht van Rochdale en de gemeente Amsterdam een vragenlijst uitgevoerd onder de ouderen van de Deysselbuurt. Ouderen vinden het belangrijk zelfstandig te kunnen wonen, maar maken zich ook zorgen over de vraag of hulp die aanwezig is als het minder goed gaat. De gemeente, Rochdale, !WOON en een ouderenorganisatie werken op dit moment een plan uit.

Centraal in dit plan staat dat de oudere huurder een passende woning heeft en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, komen er voorzieningen in de omgeving, zoals het buurtcentrum in de Deysselstraat. Ook wordt er onderzocht of een ontmoetingsruimte voor ouderen een optie is. Bewoners kunnen dan zelf betrokken zijn bij de programmering. In overleg met !WOON wordt er een plan gemaakt om ouderen te betrekken bij de plannen.