Deysselbuurt.nl

Veel gestelde vragen & antwoorden

Informatie over de planning

Zoals al aangegeven in de krant en besproken tijdens de bijeenkomst is de planning nog niet volledig uitgewerkt. We hebben toen alleen met u gedeeld wat we weten, namelijk waar we eerst komende jaren aan de slag gaan. Dit is wat we u nu kunnen vertellen over de planning: • Eind 2020 start renovatie woningen Noordstrook (du Perronstraat, Jacob van Maerlandstraat) • Begin 2021 voorbereidingen herhuisvesting Melis Stokehof, aanvraag peildatum • Begin 2021 voorbereidingen herhuisvesting eerste F blok, aanvraag peildatum • Eind 2021 voorbereidingen herhuisvesting Top Naeffstraat, aanvraag peildatum De planning voor de overige gebouwen moeten we nog uitwerken. Hier gaan we de komende tijd mee verder en we verwachten u hierover in september meer te kunnen vertellen.

Informatie over verhuizen, sv-urgentie en terugkeren in de buurt

Omdat uw woning gesloopt/gerenoveerd wordt komt u in aanmerking voor een sv urgentie. Rochdale vraagt hiervoor een peildatum aan bij de gemeente Zodra de gemeente de peildatum afgeeft bent u vanaf dat moment stadsvernieuwingsurgent en heeft u voorrang op andere woningzoekende in Amsterdam.
De peildatum is de datum waarop u stadsvernieuwingsurgent bent.
Het aanvragen van de peildatum doen we in fases en dus niet voor de gehele buurt. We volgen hiervoor de planning van de werkzaamheden. Ongeveer anderhalf jaar voor de start van de werkzaamheden krijgt u een stadsvernieuwingsurgentie.
Kinderen van 23 jaar en ouder die de afgelopen 5 jaar aaneengesloten staan ingeschreven op het adres van hun ouders, komen in aanmerking voor een semi-stadsvernieuwingsurgentie. Op het moment van de peildatum moeten de inwonende kinderen 23 jaar of ouder zijn.
Ja, dat kan. Maar houd er rekening mee dat u dan niet als sv-urgent aangemerkt wordt en dus ook geen verhuiskostenvergoeding krijgt.
In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over inkomensgrenzen bij sociale verhuur. Omdat u meer dan € 55.113 verdient komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dit betekent dus dat u niet kunt reageren op woningen in de sociale huur. Wel kunt u als uw woning wordt gerenoveerd in de meeste gevallen gewoon terugkeren naar uw huidige woning. Ook heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding. Als uw woning gesloopt wordt, kunt u mogelijk doorstromen naar een vrije sector woning in de buurt. Het plan is namelijk om ook woningen in de vrije sector toe te voegen in de buurt. Mogelijk dat u daar voor in aanmerking komt. Dit is wel afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de planning en de samenstelling van uw huishouden.

Verhuismogelijkheden bij renovatie

• U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning en in de meeste gevallen kunt u na de renovatie terug naar uw gerenoveerde woning. Terugkeren kan niet als de grootte en de indeling van uw woning zo wijzigt dat de woning niet meer overeenkomt met waar u ooit voor getekend heeft. Bijvoorbeeld: u huurt nu een vierkamerwoning en met de renovatie passen we de woning aan en maken er twee woningen van. Of andersom, een tweekamerwoning wordt samengevoegd met een andere woning en er ontstaat zo een veel grotere woning. • U verhuist op eigen initiatief met behulp van uw stadsvernieuwingsurgentie naar een andere woning buiten de buurt. • U stroomt, indien beschikbaar, door naar een andere woning binnen uw complex die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Verhuismogelijkheden bij sloop, terugkeren naar de buurt

• U verhuist met uw stadsvernieuwingsurgentie naar een andere woning buiten de buurt. • U stroomt, indien beschikbaar, door naar een andere beschikbare woning in de buurt. Dit kan een gerenoveerde woning of een nieuwbouwwoning zijn. Dit is afhankelijk van het moment waarop u uw woning uit moet en wat er beschikbaar is in de buurt.
Terugkeren in de buurt willen we mogelijk maken voor de huidige bewoners. Of dat voor u ook gaat lukken hangt onder andere af van de planning en wat er op dat moment, het moment waarop u moet verhuizen, beschikbaar is in de buurt. Dus welke gerenoveerde woningen zijn leeg en welke nieuwbouwwoningen zijn klaar en beschikbaar. Het is dus niet mogelijk om een terugkeergarantie te geven. Als het niet mogelijk is om terug te keren naar de nieuwbouw is het misschien een mogelijkheid om terug te keren naar een gerenoveerde woning in de buurt. Ook kunt u met uw stadsvernieuwingsurgentie verhuizen naar een andere woning buiten de buurt.

Informatie over huurprijzen en inkomen

We willen van de Van Deysselbuurt een ‘gemengde’ buurt maken met verschillende soorten woningen. Het blijft een buurt met veel woningen in de sociale huur. Het aantal sociale huurwoningen is na de vernieuwing ongeveer gelijk. Ook gaan we woningen bijbouwen, ongeveer 600 woningen. Omdat we zoveel woningen gaan bijbouwen kunnen we een gemengde buurt creëren zonder dat het aantal sociale huurwoningen afneemt. In de nieuwe situatie zijn er naast sociale huurwoningen ook woningen in de vrije sector, middeldure huurwoningen en koopwoningen. En naast woningen voor gezinnen maken we ook woningen voor jongeren en senioren.
Op basis van uw huidige inkomen wordt beoordeeld of u een stadsvernieuwingsurgentie krijgt. Dus ook al huurt u nu in de vrije sector, kan het toch zo zijn dat u een stadsvernieuwingsurgentie krijgt, omdat uw inkomen is gedaald.
Sociale én vrije sector huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging of -bevriezing. Huurbevriezingen worden tegelijk met de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. Of een huishouden in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing hangt af van het aantal personen in het huishouden, het huishoudinkomen en de (netto) huurprijs van de woning. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van onze bewonersbegeleiders: Romana Vuijca: 06-30398159 en Silvia Prijden: 06-81292458.
Ondanks dat uw inkomen eigenlijk te hoog is kunt u in het geval van renovatie in de meeste gevallen wel terugkeren naar uw huidige woning. Dit kan alleen niet als uw huidige woning ingrijpend verandert qua oppervlak en indeling.
Woningcorporaties wijzen woningen passend toe. Dit houdt in dat bij de toewijzing van een woning wordt gekeken naar uw inkomen. Zo proberen we te voorkomen dat u te veel huur betaalt. Bij Woningnet kunt u dus alleen reageren op woningen die aansluiten bij uw inkomen.

Informatie over de wisselwoningen

Tijdens de renovatie moet u vanwege de overlast tijdelijk de woning uit. Rochdale regelt een tijdelijke woning (wisselwoning) voor u.
We kunnen niet voor iedereen garanderen dat de wisselwoning in uw buurt is. We proberen zoveel mogelijk woningen in de buurt te reserveren als wisselwoning, maar zijn afhankelijk van de opzeggingen van andere huurders van Rochdale.
Dezee is gelijk aan uw huidige huurprijs en de woningen zijn voorzien van vloerbekleding, raambekleding en lampen.

Parkeren

In het zuidelijk gebied worden parkeerdekken gemaakt op de binnenterreinen, zodat niet al het parkeren in de openbare ruimte hoeft te worden opgelost.
Nu is er nog een blauwe zone. Er wordt gewerkt aan een betaald parkeersysteem. Dit is overigens nog niet besloten.

Overige vragen

In juni ontvangen alle huurders van de bedrijfsruimtes een aparte nieuwsbrief met informatie over wat de vernieuwing voor deze groep betekent.
Het vernieuwingsplan voor uw buurt is een voorstel en moet door de gemeente, na inspraak door bewoners, nog worden vastgesteld. Ook Rochdale moet het plan nog verder uitwerken. Dit doen we deels samen met bewoners. Denk dan aan het sociaal plan dat nog moet worden gemaakt. In het sociaal plan staan onder andere afspraken over de terugkeermogelijkheden in de buurt, doorstromen naar andere woningen etc. Dit plan maken we samen met het bewonersplatform.
Bewoners die tijdelijk huren, bijvoorbeeld antikraak, zijn geen huurders van Rochdale. Zij huren via een leegstandsbeheerder. Rochdale heeft dus geen overeenkomst met deze huurders. Ook vallen zij niet onder het sociaal plan. Er kan dus geen beroep worden gedaan op voorzieningen en vergoedingen die onderdeel zijn van het sociaal plan. Voor meer informatie dienen zij contact op te nemen met hun beheerder.
We willen voorzieningen in de buurt die aansluiten bij de behoefte van de buurt en die passen in een woonbuurt. Het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld detailhandel toe te voegen. Qua voorzieningen denken we meer aan maatschappelijke voorzieningen zoals een buurthuis, gezondheidszorg etc. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om de basisschool te verplaatsen naar de Lodewijk van Deysselstraat.
We hebben nog niet alle details van de nieuwbouw. Plattegronden van de nieuwe woningen moeten nog gemaakt worden. Hierover kunnen we nu dus nog geen informatie geven.
Vanaf 2040 moeten alle woningen in Amsterdam van het aardgas af. Nieuwbouw wordt sowieso niet meer aangesloten, bij renovatie wordt bekeken hoe uw woning van het gas af kan.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.