Deysselbuurt.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden

De buurt, de plannen en de planning

De vernieuwing van de buurt gaat lang duren. Op de ene plek begint de vernieuwing eerder dan op de andere. Voor een aantal woonblokken zijn de plannen en de planning al bekend. Andere blokken zijn pas na 2025 aan de beurt. Voor de onderstaande blokken houden we de volgende planning aan. In maart 2021 zijn we gestart met de renovatie van de A-blokken (du Perronstraat, Jacob van Maerlandstraat) F-blokken: verwachtte start uitvoering Anna Bijnsstraat 2-24 (even) eind 2022, verwachtte start uitvoering Adele Opzoomerstraat 1-12 eind 2023, verwachtte start uitvoering Justus van Maurikstraat 1-12 eind 2024. I-blokken: verwachtte start uitvoering Top Naeffstraat begin 2023, verwachtte start uitvoering Karel van de Woestijnestraat eind 2023, verwachtte start uitvoering Jan van Beersstraat eind 2024 L-blokken: verwachtte start uitvoering Lodewijk van Deysselstraat 61-71 eind 2022. J, K, M, N-blokken: verwachtte start uitvoering Melis Stokehof 9-23 en 25-37 eind 2022, verwachtte start uitvoering Henric van Veldekehof 1-15, 17-27 en 2-10 eind 2023, verwachtte start uitvoering Maurits Sabbehof 1-15 en 17-27 en 2-10 en Jacques Perkstraat 11-25 en 27-39 eind 2023. De andere blokken zijn pas na 2025 aan de beurt.
We hebben nog niet alle details van de nieuwbouw. Plattegronden van de nieuwe woningen moeten nog gemaakt worden. Hierover kunnen we nu dus nog geen informatie geven.
We willen van de Van Deysselbuurt een ‘gemengde’ buurt maken met verschillende soorten woningen. Het blijft een buurt met veel woningen in de sociale huur. Het aantal sociale huurwoningen is na de vernieuwing ongeveer gelijk. Ook gaan we woningen bijbouwen, ongeveer 600 woningen. Omdat we zoveel woningen gaan bijbouwen kunnen we een gemengde buurt creëren zonder dat het aantal sociale huurwoningen afneemt. In de nieuwe situatie zijn er naast sociale huurwoningen ook woningen in de vrije sector, middeldure huurwoningen en koopwoningen. En naast woningen voor gezinnen maken we ook woningen voor jongeren en senioren.
Het vernieuwingsplan voor uw buurt is een voorstel en moet door de gemeente, na de inspraakperiode, nog worden vastgesteld. Tijdens de inspraakperiode kunnen bewoners reacties indienen op het plan. Het plan voor de vernieuwing van de Lodewijk van Deysselbuurt ligt tot en met 25 juni 2021 ter inzage op het stadsdeelkantoor Nieuw-West (Osdorpplein 1000) en bij buurtpunt De Leeuw (Lodewijk van Deysselstraat 41-43). U kunt het plan inzien en uw reactie officieel in te dienen. Eind juni/begin juli 2021 vindt er ook een buurtenquête plaats waarin bewoners hun reactie kenbaar kunnen maken. Voor meer informatie over hoe en wanneer officieel te reageren klikt u hier voor de inspraakkrant. Rochdale maakt straks per deelproject in de buurt een plan op. Dit doen we deels samen met bewoners. Denk dan aan het sociaal plan dat nog moet worden gemaakt. In het sociaal plan staan de rechten en plichten van de huurders met onder andere afspraken over de terugkeermogelijkheden in de buurt, doorstromen naar andere woningen, vergoedingen, etc. Dit plan maken we per blok, samen met de bewonerscommissie.

Woningen, verhuizen en huurprijzen

Omdat uw woning gesloopt/gerenoveerd wordt komt u in aanmerking voor een sv urgentie. Rochdale vraagt hiervoor een peildatum aan bij de gemeente Zodra de gemeente de peildatum afgeeft bent u vanaf dat moment stadsvernieuwingsurgent en heeft u voorrang op andere woningzoekende in Amsterdam.
De peildatum is de datum waarop u stadsvernieuwingsurgent bent.
Het aanvragen van de peildatum doen we in fases en dus niet voor de gehele buurt. We volgen hiervoor de planning van de werkzaamheden. Ongeveer anderhalf jaar voor de start van de werkzaamheden krijgt u een stadsvernieuwingsurgentie.
Ja, dat kan. Maar u hebt dan geen SV-urgentie en in de meeste gevallen krijgt u dan ook geen verhuiskostenvergoeding.
Kinderen van 23 jaar en ouder die de afgelopen 5 jaar aaneengesloten staan ingeschreven op het adres van hun ouders, komen in aanmerking voor een semi-stadsvernieuwingsurgentie. Op het moment van de peildatum moeten de inwonende kinderen 23 jaar of ouder zijn.
- U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning en in de meeste gevallen kunt u na de renovatie terug naar uw gerenoveerde woning. Terugkeren kan niet als de grootte en de indeling van uw woning zo wijzigt dat de woning niet meer overeenkomt met waar u ooit voor getekend heeft. Bijvoorbeeld: u huurt nu een vierkamerwoning en met de renovatie passen we de woning aan en maken er twee woningen van. Of andersom, een tweekamerwoning wordt samengevoegd met een andere woning en er ontstaat zo een veel grotere woning. - U verhuist op eigen initiatief met behulp van uw stadsvernieuwingsurgentie naar een andere woning buiten de buurt. - U stroomt, indien beschikbaar, door naar een andere woning binnen uw complex die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.
1. U gebruikt uw stadsvernieuwingsurgentie om definitief naar een andere woning te verhuizen. 2. U verhuist tijdelijk naar een wisselwoning. Na maximaal 8 maanden verhuist u naar een nieuwgebouwde of een gerenoveerde woning in de Van Deysselbuurt. 3. U verhuist naar een woning in een andere buurt. Zodra de nieuwbouw af is, mag u met voorrang reageren op de nieuwbouwwoningen in de Van Deysselbuurt. 4. U verhuist direct naar een nieuwgebouwde woning elders in de buurt. Dat kan alleen als er één beschikbaar is.
Terugkeren in de buurt willen we mogelijk maken voor de huidige bewoners. Of dat voor u ook gaat lukken hangt onder andere af van de planning en wat er op dat moment, het moment waarop u moet verhuizen, beschikbaar is in de buurt. Dus welke gerenoveerde woningen zijn leeg en welke nieuwbouwwoningen zijn klaar en beschikbaar. Het is dus niet mogelijk om een terugkeergarantie te geven. Als het niet mogelijk is om terug te keren naar de nieuwbouw is het misschien een mogelijkheid om terug te keren naar een gerenoveerde woning in de buurt. Ook kunt u met uw stadsvernieuwingsurgentie verhuizen naar een andere woning buiten de buurt.
Op basis van uw huidige inkomen wordt beoordeeld of u een stadsvernieuwingsurgentie krijgt. Dus ook al huurt u nu in de vrije sector, kan het toch zo zijn dat u een stadsvernieuwingsurgentie krijgt, omdat uw inkomen is gedaald.
Sociale én vrije sector huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging of -bevriezing. Huurbevriezingen worden tegelijk met de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. Of een huishouden in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing hangt af van het aantal personen in het huishouden, het huishoudinkomen en de (netto) huurprijs van de woning. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van onze bewonersbegeleiders: Romana Vuijca: 06-30398159 en Silvia Prijden: 06-81292458.
Ondanks dat uw inkomen eigenlijk te hoog is kunt u in het geval van renovatie in de meeste gevallen wel terugkeren naar uw huidige woning. Dit kan alleen niet als uw huidige woning ingrijpend verandert qua oppervlak en indeling.
In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over inkomensgrenzen bij sociale verhuur. Omdat u meer dan € 55.113 verdient komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dit betekent dus dat u niet kunt reageren op woningen in de sociale huur. Wel kunt u als uw woning wordt gerenoveerd in de meeste gevallen gewoon terugkeren naar uw huidige woning. Ook heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding. Als uw woning gesloopt wordt, kunt u mogelijk doorstromen naar een vrije sector woning in de buurt. Het plan is namelijk om ook woningen in de vrije sector toe te voegen in de buurt. Mogelijk dat u daar voor in aanmerking komt. Dit is wel afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de planning en de samenstelling van uw huishouden.
Woningcorporaties wijzen woningen passend toe. Dit houdt in dat bij de toewijzing van een woning wordt gekeken naar uw inkomen. Zo proberen we te voorkomen dat u te veel huur betaalt. Bij Woningnet kunt u dus alleen reageren op woningen die aansluiten bij uw inkomen.
Tijdens de renovatie moet u vanwege de overlast tijdelijk de woning uit. Rochdale regelt een tijdelijke woning (wisselwoning) voor u.
We kunnen niet voor iedereen garanderen dat de wisselwoning in uw buurt is. We proberen zoveel mogelijk woningen in de buurt te reserveren als wisselwoning, maar zijn afhankelijk van de opzeggingen van andere huurders van Rochdale.
Deze is gelijk aan uw huidige huurprijs en de woningen zijn voorzien van vloerbekleding, raambekleding en lampen.
Bewoners die tijdelijk huren, bijvoorbeeld antikraak, zijn geen huurders van Rochdale. Zij huren via een leegstandsbeheerder. Rochdale heeft dus geen overeenkomst met deze huurders. Ook vallen zij niet onder het sociaal plan. Er kan dus geen beroep worden gedaan op voorzieningen en vergoedingen die onderdeel zijn van het sociaal plan. Voor meer informatie dienen zij contact op te nemen met hun beheerder.
In juni ontvangen alle huurders van de bedrijfsruimtes een aparte nieuwsbrief met informatie over wat de vernieuwing voor deze groep betekent.
Vanaf 2040 moeten alle woningen in Amsterdam van het aardgas af. Nieuwbouw wordt sowieso niet meer aangesloten, bij renovatie wordt bekeken hoe uw woning van het gas af kan.

Openbare ruimte, parkeren en voorzieningen

In het zuidelijk gebied worden parkeerdekken gemaakt op de binnenterreinen, zodat niet al het parkeren in de openbare ruimte hoeft te worden opgelost.
Nu is er nog een blauwe zone. Er wordt gewerkt aan een betaald parkeersysteem. Dit is overigens nog niet besloten.
We willen voorzieningen in de buurt die aansluiten bij de behoefte van de buurt en die passen in een woonbuurt. Het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld detailhandel toe te voegen. Qua voorzieningen denken we meer aan maatschappelijke voorzieningen zoals een buurthuis, gezondheidszorg etc. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om de basisschool te verplaatsen naar de Lodewijk van Deysselstraat.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.