Deysselbuurt.nl

Verhuizen

Woont u in de Van Deysselbuurt en wordt uw woning gesloopt of gerenoveerd? Dan moet u op een bepaald moment verhuizen. Als uw woning wordt gerenoveerd, kunt u terugkeren in uw huidige woning. Als uw woning wordt gesloopt, heeft u de mogelijkheid om tijdelijk te verhuizen en terug te keren of direct te verhuizen naar een nieuwbouwwoning.

Stadsvernieuwingsurgentie

Als u verplicht moet verhuizen vanwege sloop of renovatie dan krijgt u vanaf een bepaalde datum een stadsvernieuwingsurgentie (sv-urgentie). Dit houdt in dat u bij het zoeken naar een andere woning in Amsterdam voorrang krijgt op andere woningzoekenden. De datum waarop u stadsvernieuwingsurgentie krijgt, heet de peildatum. Vanaf deze datum kunt u met voorrang zoeken naar een andere woning in Amsterdam.

Bewoners in de Van Deysselbuurt die verplicht moeten verhuizen, hebben recht op een verhuiskostenvergoeding van € 7.428,- (prijspeil 2024).

Wilt u meer weten over algemene afspraken en regelingen bij herhuisvesting die voor u gelden in Amsterdam? In de brochure staat alle informatie voor bewoners van Rochdale die vanwege sloop van hun woning moeten verhuizen. Bekijk hier de brochure. Voor meer uitleg over sv-urgentie kunt u ook onderstaande video bekijken. 

Mijn woning wordt gesloopt

Wordt uw woning gesloopt? En is er nog geen passende nieuwbouwwoning beschikbaar in de Van Deysselbuurt? Dan moet u tijdelijk verhuizen naar een andere woning. Dit doet u met uw stadsvernieuwingsurgentie. De bewonersbegeleiders van Rochdale helpen u met zoeken. Als de nieuwbouw wordt opgeleverd, biedt Rochdale deze nieuwe woningen aan aan bewoners die willen terugkeren in de Van Deysselbuurt.

Is er al wél een passende nieuwbouwwoning beschikbaar op het moment dat u uw woning moet verlaten, vanwege de sloop? Dan kunt u in één keer verhuizen naar de nieuwbouw.

Mijn woning wordt gerenoveerd

Wordt uw woning gerenoveerd? Dan kunt u in de meeste gevallen na de renovatie terugkeren in uw gerenoveerde woning. Als het mogelijk is, kunt u ook doorstromen naar een andere woning in uw complex. Die woning moet dan wel passend zijn bij de grootte van uw huishouden en uw inkomen. Tijdens de renovatie verblijft u in een wisselwoning. Die wisselwoning regelt Rochdale voor u. Deze is voorzien van vloerbedekking en behang.

U kunt er ook voor kiezen om definitief naar een andere woning te verhuizen met uw stadsvernieuwingsurgentie (zie hieronder).

Sociaal plan

Rochdale stelt met de bewonerscommissie voor uw complex een sociaal plan op. Daarin staan alle afspraken rondom de sloop of renovatie van uw woning. Pas als Rochdale en de bewonerscommissie een sociaal plan hebben opgesteld, krijgt u stadsvernieuwingsurgentie.

Benieuwd welke stappen er voor uw complex nog gezet moeten worden, voordat uw stadsvernieuwingsurgentie krijgt? <link naar planning>

Checklist bij verhuizen

Verhuizen is vaak iets waar u liever niet aan denkt. Er komt veel kijken bij een verhuizing, u zult veel moeten regelen. Om u hierbij te helpen, hebben we een checklist gemaakt:

Voor een uitgebreide checklist kunt u de volgende internetsites raadplegen:
www.erkendeverhuizers.nl
www.pickupbox.nl