Deysselbuurt.nl

Terugkeren naar de Van Deysselbuurt

Rochdale en de gemeente willen dat de vernieuwde Van Deysselbuurt weer zoveel mogelijk gebruikt wordt door de huidige bewoners. Daarom kunnen bewoners die hun woning moeten verlaten vanwege de sloop, terugkeren naar de buurt.

Terugkeren

Voordat Rochdale nieuwe woningen kan bouwen, moeten er eerst woningen gesloopt worden. De woningen aan de Jaqcues Perkstraat, Maurits Sabbehof, Henric Van Veldekehof, Melis Stokehof en Top Naeffstraat worden sowieso gesloopt. Deze bewoners kunnen met hun stadsvernieuwingsurgentie op zoek naar een woning buiten de Lodewijk van Deysselbuurt.

Wanneer er passende nieuwbouwwoningen beschikbaar zijn, krijgen deze bewoners de mogelijkheid om met voorrang terug te keren naar een nieuwbouwwoning in de Lodewijk van Deysselbuurt. Bewoners mogen hun voorkeur opgeven voor hun woning (bijvoorbeeld qua ligging in het complex of in de buurt van iemand die je kent). Rochdale doet dan een aanbieding die past bij de samenstelling van het gezin en het inkomen. Rochdale probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de aangegeven voorkeur.

Bewoners die terugkeren in de buurt krijgen een extra verhuiskostenvergoeding van € 1.500,- (prijspeil 2023) en de vergoeding van één maand waarin je dubbele huur betaalt.

Direct doorstromen

Naar de nieuwbouw
Rochdale verwacht vanaf halverwege 2026 de eerste nieuwbouwwoningen op te leveren. Bewoners van de complexen die op dat moment als eerste aan de beurt zijn om gesloopt te worden <link naar planning>, kunnen dan direct doorstromen naar de nieuwbouw. Zij hoeven dus niet tijdelijk naar een andere woning te verhuizen. Dat betekent dat zowel terugkeerders als doorstromers een plek krijgen in de opgeleverde nieuwbouw.

Naar een renovatiewoning
Woont u in een complex dat gesloopt gaat worden? En wilt u doorstromen naar een gerenoveerde woning? Dat kan, als die woningen dan beschikbaar zijn. Bewoners die al in het gerenoveerde complex woonden, hebben voorrang op deze woningen. Daarna hebben bewoners uit de complexen die gesloopt gaan worden de mogelijkheid om een woning te krijgen, als er nog woningen over zijn.