Deysselbuurt.nl

Vernieuwingsplan Lodewijk van Deysselbuurt

Woningstichting Rochdale en de gemeente Amsterdam hebben in overleg met bewoners een vernieuwingsplan voor de Deysselbuurt gemaakt. In dit plan staat onder andere hoe we de komende jaren de Deysselbuurt willen opknappen en verbeteren. Daarnaast staat er hoe de nieuwe woongebouwen, straten en het groen eruit komen te zien. De gemeente Amsterdam trekt 56 miljoen euro voor het plan uit, Rochdale 400 miljoen.

600 woningen erbij en 1.200 nieuwbouwwoningen

De Deysselbuurt wordt weer een sterke, sociale en ondernemende buurt. Een buurt die herkenbaar blijft als ‘tuinstad’ en waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Een buurt waar iedereen zich thuis voelt. De gemeenteraad heeft eind december 2021 ingestemd met de plannen en investeringen. Dat betekent dat de plannen uitgevoerd mogen worden.

Het Vernieuwingsplan in het kort

  • Meer woningen: we bouwen 600 nieuwe woningen erbij
  • Verbeteren van de kwaliteit van de woningen: 1.200 nieuwbouwwoningen: 700 woningen duurzaam gerenoveerd en 500 woningen gesloopt en nieuwgebouwd
  • Het aantal sociale huurwoningen in de buurt blijft gelijk.
  • Verschillende soorten woningen: voor bijvoorbeeld starters, gezinnen en ouderen.
  • Opgeknapte straten en groene hofjes.
  • Een nieuw gebouw voor een basisschool en een nieuw jongerencentrum.
  • Theater Frascati blijft.

Kleine bedrijfsruimten en maatschappelijke functies voor de buurt

Het is belangrijk dat bewoners die zorg of hulp nodig hebben in de buurt terecht kunnen. Daarom komt er ruimte voor verschillende voorzieningen, zoals een nieuw Buurtcentrum aan de Lodewijk van Deysselstraat 61-71. Vanaf begin 2025 vindt u hier buurtkamer de Social Garden, het buurtpunt van Rochdale en het buurtteam Slotermeer. In de winkelruimtes aan de Van Deysselstraat is plek voor meer kleinschalige, laagdrempelige functies voor bewoners uit de buurt en startende ondernemers.

Langs de Burgemeester Röellstraat is naast woningen, ook genoeg ruimte voor extra voorzieningen. Op de hoek met de Burgemeester van Leeuwenlaan komt een nieuw jongerencentrum. De Deysselbuurt krijgt ook een nieuwe basisschool en de mogelijkheden voor kinderopvang worden uitgebreid.