Deysselbuurt.nl

Planning aanpak F-blokken

Wilt u meer weten over de aanpak van de F-blokken? Bekijk dan onderstaande informatievideo, waarin projectleider Marco Veldhuizen en participatieadviseur Anouk Wijk toelichting geven over de aanpak en planning. De F-blokken zijn de woongebouwen aan de Anna Bijnsstraat, Van Koetsveldstraat, Justus van Maurikstraat en Adele Opzoomerstraat.

Planning vernieuwing Deysselbuurt

Meer weten over het hoe en waarom van de planning? Projectmanager Bas van Schelven legt het in onderstaand filmpje uit.

Waarom is het een voorlopige planning?

De vernieuwing van uw buurt is een ingrijpend en
ingewikkeld proces. Ook gaat het vernieuwingsplan
niet alleen over de woningen, maar onder andere ook
over de openbare ruimte en de voorzieningen in de
wijk. Dat betekent dat je veel zaken met verschillende
partners en bewoners moet bespreken.
Omdat er zoveel afhankelijkheden zijn kunnen we
nog geen definitieve planning voor alle woningen
afgeven. Hoe verder in de tijd, hoe onzekerder de
planning wordt en hoe meer kans dat de planning
verschuift.

U kunt ervan uitgaan dat de genoemde jaartallen tot
en met 2022 redelijk zeker zijn. Hoe verder weg in de
tijd, hoe meer kans dat de planning kan verschuiven.