Deysselbuurt.nl

Bekijk het schetsontwerp voor de buitenruimte

27 november 2023
Indruk van de nieuwe situatie

Rochdale en de gemeente Amsterdam vernieuwen de komende jaren de Lodewijk van Deysselbuurt. Naast de woningen is het belangrijk om ook de buitenruimte te vernieuwen en verbeteren voor iedereen.

Samen met bewoners, kinderen en actieve partijen uit de buurt hebben we een schetsontwerp gemaakt voor de inrichting van de buitenruimte. Dit plan gaat over het gedeelte tussen de Van Moerkerkenstraat en de Burgemeester Röellstraat. U kunt het plan nu bekijken en tot 20 december aan ons laten weten wat u van het schetsontwerp vindt.

Meer informatie vindt u in de Deysselkrant die in de week van 27 november wordt verspreid en op de website van de Gemeente Amsterdam.

Terugblik Open Straat 1 juni

                                                                                                                                    14 augustus 2023

Open Straat
Op donderdag 1 juni tussen 16.00 en 19.00 uur organiseerden Cascoland, Gemeente Amsterdam en Rochdale de Open Straat in de Lodewijk van Deysselstraat. De buurtbewoners waren van harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur.

Ongeveer 15 ondernemers in de Van Deysselstraat en de Burgemeester Van Leeuwenlaan openden hun deuren en deelden hun activiteiten met de buurt. Er was een echte markt op de straat met producten uit de buurt en tweedehands spulletjes. Daarnaast was er ook informatie over de vernieuwing van de buurt beschikbaar. Hier maakten buurtbewoners graag gebruik van en vragen over de planning en herhuisvesting werden volop gesteld. 

Kleurwedstrijd
Voor de kinderen was een kleurwedstrijd opgezet waarbij ze konden meedenken over wat ze graag zouden willen terugzien in de buurt. In ruil voor het inleveren van de kleurplaat ontvingen de kinderen een ijsje gemaakt van lokale producten uit de buurt.
Let op: Op het buurtpunt (Lodewijk van Deysselstraat 41) ligt een verassing klaar voor de kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd. 

Vier feestelijke openingen 
Tijdens de Open Straat werden vier ondernemingen feestelijk geopend: de Schone zaak, de Social Garden, de Nieuwe Social Garden en de BSO. Dit werd uitgevoerd door de Mohamed Acharki en Nico Overdevest (bestuurders Rochdale) onder begeleiding van een muziekband en twee kinderen van de Kinderraad. 

 

 

 

 

Verschillende routes tijdens de Open Straat 
De Open Straat werd goed bezocht en de buurtbewoners konden verschillende routes door de straat lopen. Bij iedere winkel of bij elke marktkraam was iets te beleven. Bekijk hier de plattegrond

  • Informatieve route. Tijdens deze route was er gelegenheid om vragen te stellen over de vernieuwing van de buurt, hun verhuizing of over hoe de buitenruimte eruit komt te zien. 
  • Culinaire route. Tijdens deze route kon men kennismaken met koken en eten in de straat.
  • Programmaroute. Tijdens deze route kon men meer te weten komen over activiteiten in de buurt.
  • (ver)Zorgroute. Tijdens deze route kon men kennismaken en ervaren welke vormen van  verzorging en zorg de straat biedt.

Nieuw jongerencentrum The Village020 geopend

4 juli 2023

Meer kansen voor de jeugd uit de Lodewijk van Deysselbuurt (Slotermeer) en Nieuw-West. Dat is een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van de van Deysselbuurt. Daarom komt hier vanaf ongeveer 2027 een groot nieuw jongerencentrum in het voormalige Aikibudo pand aan de Burgemeester van Leeuwenlaan 59. Maar zolang hoeven jongeren niet te wachten. Ze kunnen nu ook al terecht op deze plek. Maandag 3 juli was de feestelijke opening van het tijdelijke jongerencentrum. Jongeren hebben zelf de naam bedacht: The Village020.

Waarvoor kun je terecht bij The Village020?
In The Village020 werken 8 jongerenorganisaties samen en organiseren activiteiten voor jongeren. Denk aan workshops, coaching, (thema)voorlichting en huiswerkbegeleiding. Dit gebeurt in afstemming met de programmering van  Jeugdbuurtkamer de Leeuw, 2 deuren verderop in de Burgemeester van Leeuwenlaan. De jeugdbuurtkamer had namelijk te weinig ruimte.

Nieuw definitief jongerencentrum
In het eerste kwartaal van 2026 (huidige planning) start de sloop van het tijdelijke jongerencentrum. Op dezelfde plek wordt daarna een groot nieuw jongerencentrum met een sport- en een theaterzaal gebouwd. Jongeren en andere bewoners hebben tijdens verschillende participatiebijeenkomsten in 2022 meegedacht over wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe jongerencentrum. Ze gaven aan dat ze behoefte hebben aan een plek voor: dans, theater, sport, talentontwikkeling, muziek, koken, huiswerkbegeleiding en workshops. Voor al deze activiteiten komt er plek in het nieuwe jongerencentrum. Ook is de naam The Village 020 door de jongeren zelf bedacht.

Nieuw buurtcentrum in de Deysselbuurt

18 mei 2023

Het was 15 mei druk rondom de buurtkamer 'Social Garden' in de Lodewijk van Deysselstraat (Amsterdam Nieuw-West). Bestuurders van Gemeente Amsterdam, Eigenwijks, Buurtteam Slotermeer en Rochdale ondertekenden, samen met bewoners en Stichting Studenten voor Samenleving - VoorUit Project, een intentieovereenkomst om hier een groot buurtcentrum te realiseren.  

In het nieuwe buurtcentrum komen verschillende functies samen: de Social Garden wordt uitgebreid, Buurtteam Slotermeer krijgt er een onderkomen, en er is plek voor een huisartsenpost, een buurtpunt voor Rochdale en flexplekken voor professionals. Al deze functies moeten elkaar gaan versterken, zodat bewoners makkelijker hun weg vinden in het woeste woud van regels, voorzieningen en procedures. Samen werken we hier aan een sterke buurt!

Beeldkwaliteitsplan is af

Door de vernieuwing verandert er veel in de buurt. Hoe de buurt er straks precies uitziet, moet nog verder worden uitgewerkt door architecten en landschapsarchitecten. Ze moeten weten aan welke voorwaarden de nieuwe gebouwen en het groen moeten voldoen. De voorwaarden staan in het beeldkwaliteitsplan.

Bekijk het beeldkwaliteitsplan

Wensen van buurtbewoners
In dit plan nemen we de wensen van buurtbewoners zoveel mogelijk mee. Deze wensen heeft Cascoland afgelopen jaren op creatieve manieren opgehaald. Ook tijdens de informatiemarkt op 30 juni 2022 gaven buurtbewoners aan dat ze het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat iedereen het groen straks goed kan gebruiken. En dat iedereen straks prettig kan wonen in de Van Deysselbuurt, wat iemands behoefte ook is.

Passend bij de buurt
De architecten krijgen de opdracht om gebouwen te ontwerpen die bij de buurt passen. Dat kan bijvoorbeeld door dezelfde kleuren en materialen te gebruiken. Maar ook door dezelfde soort daken te ontwerpen als van de gebouwen die blijven staan.

Verschillende soorten groen
Voor het groen in de buurt zijn er ook een aantal belangrijke punten voor het ontwerp. We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk buurtbewoners gebruik kunnen maken van het groen in de buurt.

Nieuw ontwerp voor de buitenruimte

We vernieuwen niet alleen woningen. We pakken ook de buitenruimte aan: het groen en de straten. Dat doen we steeds nadat een blok nieuwe woningen klaar is. Alle woningen ten noorden van de van Moerkerkenstraat zijn begin 2023 helemaal klaar. Daarom start hier het opnieuw inrichten van de buitenruimte. Voor dit deel van de buurt is er al een ontwerp.

De basis voor een nieuw ontwerp
Voor de rest van de Lodewijk van Deysselbuurt moet nog een ontwerp voor de buitenruimte worden gemaakt. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten: Het moet fijner worden om als voetganger op straat te zijn. Bijvoorbeeld met een betere toegang tot het groen, bredere stoepen en plekken voor ontmoeting.

  • De buurt moet beter bereikbaar en veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Bijvoorbeeld door de
    parkeerplekken anders in te richten en een maximum snelheid van 30 km/u in te stellen.
  • Plekken om te spelen en sporten moeten makkelijk bereikbaar zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld door de
    plekken voor kleinere kinderen dichter bij de woningen te maken.


Wat u belangrijk vindt

Tijdens de informatiemarkt op 30 juni 2022 deelden al een aantal buurtbewoners hun ideeën. Ook konden buurtbewoners in oktober/november 2022 een vragenlijst invullen. We zijn met de kinderraad in gesprek gegaan om te begrijpen wat kinderen (en hun ouders) belangrijk vinden als het om speelplekken gaat.

Ga naar de resultaten van de vragenlijst 

Wat er met uw ideeën gebeurt
We gebruiken de ideeën zoveel mogelijk om een voorlopig ontwerp te maken voor de buitenruimte. Februari 2023 hebben we de eerste ideeën besproken met partijen uit de buurt zoals Cascoland en Moederskracht. De ontwerpers maken het ontwerp klaar om voor te leggen aan de hele buurt. Dit gebeurt tijdens de informatiemarkt in juni. De definitieve datum maken we nog bekend. Tijdens de informatiemarkt vragen wij wat u van het ontwerp vindt.

Een nieuw buurtcentrum

Begin 2024 start de bouw van een nieuw buurtcentrum. We zijn voornemens om het buurtcentrum eind 2024 op te leveren. Dit nieuwe buurtcentrum komt aan de Lodewijk van Deysselstraat 61 tot 71. Het wordt een plek voor activiteiten en gezelligheid bij buurtkamer de Social Garden, voor vragen over wonen en de vernieuwing en voor allerlei hulpvragen. Of gewoon voor een kopje koffie.

Kom langs en bekijk de plannen
Maar voordat alles zover is, moet er nog veel gebeuren. Er is een ontwerp gemaakt voor het gebouw. Het plan is om de buitenkant te renoveren. In de Social Garden staan borden met informatie over het nieuwe buurtcentrum. Loop eens gezellig langs om een kijkje te nemen. Hier kunt u ook uw mening geven over het plan. En heeft u nog een goede naam voor het nieuwe buurtcentrum? Geef die door bij de Social Garden. Aan het eind van het jaar krijgen we meer duidelijkheid over de realisatie van het buurtcentrum