Deysselbuurt.nl

Beeldkwaliteitsplan is af

Door de vernieuwing verandert er veel in de buurt. Hoe de buurt er straks precies uitziet, moet nog verder worden uitgewerkt door architecten en landschapsarchitecten. Ze moeten weten aan welke voorwaarden de nieuwe gebouwen en het groen moeten voldoen. De voorwaarden staan in het beeldkwaliteitsplan.

Bekijk het beeldkwaliteitsplan

Wensen van buurtbewoners
In dit plan nemen we de wensen van buurtbewoners zoveel mogelijk mee. Deze wensen heeft Cascoland afgelopen jaren op creatieve manieren opgehaald. Ook tijdens de informatiemarkt op 30 juni 2022 gaven buurtbewoners aan dat ze het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat iedereen het groen straks goed kan gebruiken. En dat iedereen straks prettig kan wonen in de Van Deysselbuurt, wat iemands behoefte ook is.

Passend bij de buurt
De architecten krijgen de opdracht om gebouwen te ontwerpen die bij de buurt passen. Dat kan bijvoorbeeld door dezelfde kleuren en materialen te gebruiken. Maar ook door dezelfde soort daken te ontwerpen als van de gebouwen die blijven staan.

Verschillende soorten groen
Voor het groen in de buurt zijn er ook een aantal belangrijke punten voor het ontwerp. We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk buurtbewoners gebruik kunnen maken van het groen in de buurt.

Nieuw ontwerp voor de buitenruimte

We vernieuwen niet alleen woningen. We pakken ook de buitenruimte aan: het groen en de straten. Dat doen we steeds nadat een blok nieuwe woningen klaar is. Alle woningen ten noorden van de van Moerkerkenstraat zijn begin 2023 helemaal klaar. Daarom start hier het opnieuw inrichten van de buitenruimte. Voor dit deel van de buurt is er al een ontwerp.

De basis voor een nieuw ontwerp
Voor de rest van de Lodewijk van Deysselbuurt moet nog een ontwerp voor de buitenruimte worden gemaakt. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten: Het moet fijner worden om als voetganger op straat te zijn. Bijvoorbeeld met een betere toegang tot het groen, bredere stoepen en plekken voor ontmoeting.

  • De buurt moet beter bereikbaar en veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Bijvoorbeeld door de
    parkeerplekken anders in te richten en een maximum snelheid van 30 km/u in te stellen.
  • Plekken om te spelen en sporten moeten makkelijk bereikbaar zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld door de
    plekken voor kleinere kinderen dichter bij de woningen te maken.


Wat u belangrijk vindt

Tijdens de informatiemarkt op 30 juni 2022 deelden al een aantal buurtbewoners hun ideeën. Ook konden buurtbewoners in oktober/november 2022 een vragenlijst invullen. We zijn met de kinderraad in gesprek gegaan om te begrijpen wat kinderen (en hun ouders) belangrijk vinden als het om speelplekken gaat.

Ga naar de resultaten van de vragenlijst 

Wat er met uw ideeën gebeurt
We gebruiken de ideeën zoveel mogelijk om een voorlopig ontwerp te maken voor de buitenruimte. Februari 2023 hebben we de eerste ideeën besproken met partijen uit de buurt zoals Cascoland en Moederskracht. De ontwerpers maken het ontwerp klaar om voor te leggen aan de hele buurt. Dit gebeurt tijdens de informatiemarkt in juni. De definitieve datum maken we nog bekend. Tijdens de informatiemarkt vragen wij wat u van het ontwerp vindt.

Een nieuw buurtcentrum

Als het meezit, opent begin 2024 een nieuw buurtcentrum. Dit komt dan aan de Lodewijk van Deysselstraat 61 tot 71. Het buurtcentrum wordt een plek voor activiteiten en gezelligheid bij buurtkamer de Social Garden, voor vragen over wonen en de vernieuwing,
en voor allerlei hulpvragen. Of gewoon voor een kopje koffie.

Kom langs en bekijk de plannen
Maar voordat alles zover is, moet er nog veel gebeuren. Er is een ontwerp gemaakt voor het gebouw. Het plan is om de buitenkant te renoveren. In de Social Garden staan borden met informatie over het nieuwe buurtcentrum. Loop eens gezellig langs om een kijkje te nemen. Hier kunt u ook uw mening geven over het plan. En heeft u nog een goede naam voor het nieuwe buurtcentrum? Geef die door bij de Social Garden. Aan het eind van het jaar krijgen we meer duidelijkheid over de realisatie van het buurtcentrum