Deysselbuurt.nl

30 juni 2022 Informatiemarkt vernieuwingsplannen Van Deysselbuurt

Kom langs bij de informatiemarkt!
Wanneer: donderdag 30 juni 2022, van 16:00 tot 19:00 uur
Waar: in en rondom het buurtpunt, Lodewijk van Deysselstraat 41
Voor wie: alle bewoners van de Van Deysselbuurt

Waarover gaat het
Er zijn medewerkers van Rochdale en de gemeente Amsterdam aanwezig om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld:
• Het groen en de openbare ruimte
• Hoe de nieuwe woningen en buurt eruit komt te zien
• Woningen voor ouderen in de buurt
• Nieuwe buurtcentrum
• Nieuwe jongerencentrum
• Herhuisvesting en stadsvernieuwingsurgentie
• Planning

Ook is het Buurtplatform aanwezig deze middag en medewerkers van de gemeente Amsterdam om u te informeren over alle energiebesparende maatregelen die er beschikbaar zijn. 

We horen ook graag wat uw ideeën zijn. Dan kunnen we daar rekening mee houden. En bekijken of dat in de nieuwe plannen past.

Bezoek een net volledig gerenoveerde woning
Benieuwd hoe een nieuwe woning eruit ziet? Tijdens deze middag kunt u één van de opgeknapte woningen bekijken aan de Du Perronstraat.

Verder is er natuurlijk een hapje en een drankje. De buurtmoeders van Moederskracht schenken thee en er is soep en brood van de Buurtkeuken. Ook voor de kinderen is er wat leuks te doen.

Wij zien u graag op 30 juni. Tot dan!

Denk mee over de naam van het buurtcentrum

Als alles meezit, opent in 2024 een nieuw buurtcentrum. Dit buurtcentrum komt aan de Lodewijk van Deysselstraat 61-71. Dit is waar buurtkamer Social Garden al jaren zit. We verbouwen de 3 bedrijfsruimtes en 3 woningen tot 1 buurtcentrum.

U kunt vanaf 2024 bij het buurtcentrum terecht voor hulp, advies en gezelligheid. In elk geval komt buurtkamer Social Garden er terug. In het vernieuwde gebouw krijgt de buurtkamer veel meer ruimte dan nu. Daardoor kan Social Garden veel meer activiteiten en cursussen organiseren.

Bekijk de plannen en geef uw mening
In 2022 bekijken we hoe we het buurtcentrum het beste kunnen opzetten en inrichten. We zijn hiervoor in gesprek met verschillende organisaties. Een aantal van hen maakt straks gebruik van het buurtcentrum. U kunt de plannen zelf bekijken. In Social Garden (Lodewijk van Deysselstraat 61) hangen twee informatieborden. Daarop staat informatie over de plannen voor het buurtcentrum. Hier kunt u dan ook uw mening over de plannen en uw ideeën aan ons doorgeven.

Naam voor het buurtcentrum
We zijn nog op zoek naar een goede naam voor het buurtcentrum. Heeft u hier ideeën over? Weet u een goede naam? Laat het ons weten! Of geef uw idee door bij de Social Garden.

Kom langs! Activiteiten voor jong en oud

Deze maand organiseert VoorUit Slotermeer-West weer van alles. In Social Garden, de Buurtslager, de Honingraad of ergens buiten in de zon. De activiteiten zijn voor jong en oud, en meedoen is gratis.

Elke week is er een koffieochtend, taalles, huiswerkbegeleiding en de kidsclub. Het gezelligste aan deze koffie en thee ochtenden is natuurlijk het kletsen met buurtgenoten. Wilt u niet alleen uw buurtgenoten beter leren kennen? Maar ook de Nederlandse taal? Dan is de taalles voor volwassenen iets voor u.

Activiteiten voor kinderen
Speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er de Kookclub. Bij de Kookclub maken kinderen samen elke week een nieuw, lekker en gezond gerecht.
Er is ook nog huiswerkbegeleiding. Kinderen kunnen hier 1,5 uur werken zonder afleiding. En ze kunnen hulp en uitleg vragen.

Iedereen van 4 tot 12 jaar is ook welkom om te komen spelen en knutselen bij de Kidsclub.

Heeft u of heb jij zelf een ander leuk idee voor de buurt? Laat het ons weten! Stuur een mailtje aan Timmin van VoorUit via timmin@vooruitproject.nl. Of loop langs bij de Social Garden, Lodewijk van Deysselstraat 61

Uitwerking van de plannen voor de buurt

Door de vernieuwing verandert er veel in de buurt. Hoe de buurt er straks precies uitziet, moet nog worden uitgewerkt. Maar de voorwaarden voor de nieuwe woongebouwen worden steeds duidelijker. In dit artikel leest u over de eerste plannen. Ze staan in het ‘beeldkwaliteitsplan’, zoals dat heet.

Hoe de buurt er straks uit komt te zien, wordt stap voor stap uitgewerkt. Dat doen we met hulp van buurtbewoners. De afgelopen tijd heeft ook het bureau Rijnboutt ons hierbij geholpen.

Antwoord op vragen
Bureau Rijnboutt heeft onderzoek gedaan om een aantal vragen te beantwoorden. Cascoland heeft bureau Rijnboutt geholpen door ideeën op te halen bij buurtbewoners.

De vragen waarom het gaat, zijn bijvoorbeeld:
• Hoe zien de woongebouwen er straks uit?
• Waar kan ik de auto parkeren?
• Waar kunnen kinderen in de binnentuin spelen?

Hoe Cascoland creatief informatie verzamelde

Cascoland bedacht een creatieve manier om met buurtbewoners in gesprek te komen. Het Cascoland-team verkleedde zich als glazenwassers in opvallende blauwe overalls. Zo boden ze bewoners aan om gratis hun ramen te lappen.

Tijdens het ramen lappen kwamen de gesprekken makkelijk op gang. Het Cascoland-team vroeg hoe bewoners hun buurt beleven. En of ze betrokken wilden worden bij het ontwerpen van de buurt van de toekomst.

Resultaten van inbreng buurtbewoners
De gesprekken leverden informatie voor het beeldkwaliteitsplan. En ook al twee resultaten. Zo zijn in overleg met bewoners aan de Burgemeester van Leeuwenlaan tijdelijk een aantal nieuwe voortuintjes ingericht. En komen de wensen en ideeën van bewoners terug in de eerste ontwerpen voor de 6 groenstroken aan de Van Moerkerkenstraat.

Woningen voor ouderen

In de Van Deysselbuurt komen straks meer woningen die geschikt zijn voor oudere buurtbewoners. Die woningen moeten aan veel regels voldoen. Maar we willen niet alleen naar de regels kijken. Graag horen we ook van ouderen uit de buurt waar een woning aan zou moeten voldoen en waar u zichzelf ziet wonen in de buurt.

Bijvoorbeeld:

  • Tussen gezinnen en kleine huishoudens, dat kan overal in de buurt zijn.
  • Dicht bij voorzieningen zoals het nieuwe buurtcentrum, in een zelfstandige woning, bij andere ouderen in de buurt en met hulp en een kopje koffie om de hoek.
  • Wonen in een woongemeenschap van gelijkgestemden, met gemeenschappelijke interesses en activiteiten.

 

Goed om te weten
De ouderenwoningen worden aangeboden aan buurtbewoners die aan de beurt zijn om hun stadsvernieuwingsurgentie te gebruiken.
Voor informatie over toewijzing en ouderenhuisvesting neem contact met uw bewonersbegeleider Shin Chiu via 06-43 27 45 44 of mail naar schiu@rochdale.nl.

Samen met organisaties voor zorg en welzijn organiseren we binnenkort kleine koffiebijeenkomsten. Wij vinden het belangrijk om uw ideeën te horen over woningen voor ouderen. U hoort nog van ons wanneer deze koffiebijeenkomsten precies zijn. 

Open Straat L. v. Deysselstaat op vrijdag 22 april 2022

Cascoland organiseert op vrijdag 22 april 2022 een Open Straat. Tijdens de Open Straat kun je kennis maken met de buurtondernemers van de Van Deysselstraat. Zij organiseren allerlei activiteiten die middag waar je deel van uit kunt maken!

Je kan gewoon langskomen, en het is gratis. Het begint om 16 uur bij de Social Garden L. v. Deysselstraat 61 en sluiten om 18 uur af met het afhalen van Iftarmaaltijd. Kom gezellig langs, we hopen je te zien!

Vernieuwingsplannen Lodewijk van Deysselbuurt gaan door!

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vernieuwingsplannen voor de Van Deysselbuurt en de financiering hiervan.

Hiermee is het nu echt definitief dat in de komende 10 jaar:

  • De kwaliteit en duurzaamheid van de woningen beter wordt: we renoveren 650 woningen, slopen 512 woningen en bouwen 1200 nieuwe woningen (waarvan 723 sociale huur). Voor bewoners die niet in hun woning kunnen blijven, is een terugkeermogelijkheid naar de buurt.
  • De buurt diverser wordt met meer verschillende soorten woningen. Zo komen er meer woningen voor grote gezinnen (nu 219, straks 380), ouderenwoningen met een lift en jongerenwoningen. Ook wordt de verhouding sociaal/middelduur/vrije sector woningen anders. Het aandeel sociale huur is nu 90% en dat wordt 60%. Het absolute aantal sociale huurwoningen blijft wel gelijk.
  • Er betere en meer passende voorzieningen in de buurt komen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe alles-in-één basisschool ter vervanging van de bestaande school, een community centrum en een nieuw jongerencentrum/talentenhuis.
  • Er meer ruimte komt voor ontmoeten, spelen en groen.
  • De Lodewijk van Deysselstraat het kloppende hart van de buurt blijft met kleinschalige voorzieningen en bedrijfsruimtes.

Duidelijkheid

Rochdale en gemeente zijn blij met deze duidelijkheid. We gaan nu verder met de uitwerking van de plannen. Hier betrekken we buurtbewoners bij. Bijvoorbeeld bij de inrichting van het groen en het uiterlijk van de nieuwbouw. In bewonerscommissies kunnen bewoners meepraten over de plannen voor hun woongebouw.

In het voorjaar informeren we u over de stappen die nu volgen. U krijgt onder andere meer informatie over de planning van uw woonblok en we laten u weten wanneer en hoe u kunt meedenken over de ontwerpen.

Video: renovatie eerste woningen Van Deysselbuurt

Op 15 november 2021 zijn de eerste gerenoveerde woningen aan de DuPerronstraat in de Deysselbuurt Nieuw-West opgeleverd. De bewoners zijn blij met hun volledig gerenoveerde woning. De komende maand worden 60 woningen opgeleverd. In totaal worden er in deze zogeheten A blokken 120 woningen gerenoveerd en voorbereid op stadswarmte. Begin 2023 zijn alle woningen opgeleverd. Dit zijn niet de eerste woningen die worden aangepakt in de Deysselbuurt. De zogeheten BCD-blokken in de Noordstrook, hebben al in 2019 een goede opknapbeurt gehad. 

Video van de renovatie

Van veel bewoners krijgen we vragen over hoe de renovatie in zijn werk gaat. Welke werkzaamheden de aannemer uitvoert en waarom het zo lang duurt. Filmmaker Roy de Graaff maakte daarom een filmpje waarop te zien is hoe de renovatie in z'n werk gaat en hoe het eindresultaat eruit ziet.
Bekijk het filmpje hieronder.

Vernieuwingsplannen Van Deysselbuurt naar de gemeenteraad

Gemeente en Rochdale investeren fors in het verbeteren van de Van Deysselbuurt. Dat is hard nodig vinden ook de bewoners in de buurt. Uit een buurtonderzoek blijkt dat een meerderheid van de bewoners positief tegenover de plannen voor de vernieuwing staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de investeringsnota nu voorgelegd aan de gemeenteraad die eind dit jaar een besluit neemt.

Mening van de buurt over de plannen

Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft in opdracht van gemeente en Rochdale en in overleg met het buurtplatform in september en oktober 2021 een buurtonderzoek uitgevoerd. Dit om erachter te komen of buurtbewoners op de hoogte zijn van de plannen en wat zij ervan vinden. Enquêteurs zijn langs de deuren gegaan en hebben samen met bewoners 342 enquêtes ingevuld (van in totaal ongeveer 1400 adressen). Ook was het mogelijk online de enquête in te vullen. Hiervan hebben 43 personen gebruikgemaakt. We hebben hiermee voldoende bewoners gesproken voor een betrouwbare uitslag.

Van 17 mei tot en met 2 juli 2021 was de formele inspraak op de investeringsnota. Er zijn 36 inspraakreacties opgestuurd. Deze reacties gingen onder andere over de nieuwe school, de bedrijfsruimtes, het parkeren en de planning van de werkzaamheden.

Download hier:

Vernieuwingsplannen

Dit zijn de hoofdlijnen van de vernieuwingsplannen die in de investeringsnota staan beschreven:

Vervolg
De gemeenteraad moet eind december nog instemmen met de plannen en investeringen. Daarna gaan gemeente en Rochdale verder met het uitwerken van de plannen, zoals het sociaal plan, de inrichting van de openbare ruimte en de ontwerpen van de gebouwen. Dit gebeurt in overleg met bewoners en ondernemers.

Ondertussen ziet u buiten ook al de eerste veranderingen. Begin 2022 wordt al de 200e gerenoveerde woning opgeleverd!

Buurtenquête afgerond

Op verzoek van de gemeente Amsterdam en Rochdale heeft Inpublic een onderzoek gedaan in de Lodewijk van Deysselbuurt. Aanleiding hiervoor zijn de vernieuwingsplannen in de buurt. Het onderzoek heeft twee doelen: om te kijken of alle buurtbewoners op de hoogte zijn van de plannen voor de buurt. En om te horen wat u van de plannen vindt. Dat is belangrijke informatie voor de gemeenteraad om uiteindelijk een beslissing te kunnen nemen over de vernieuwingsplannen.

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het onderzoek. Door mee te doen aan de enquête maakte u kans op een bon van 25 euro. De 15 winnaars krijgen uiterlijk 1 november 2021 per e-mail bericht van Rochdale.

385 ingevulde enquêtes

De enquête is tussen 16 september en 18 oktober jl. uitgezet. Enquêteurs van Inpublic zijn hiervoor langs de deuren gegaan. Er zijn in totaal 342 enquêtes deur-aan-deur ingevuld (van in totaal ongeveer 1400 adressen). Ook was het mogelijk online de enquête in te vullen. Hiervan hebben 43 personen gebruikgemaakt. We hebben hiermee voldoende bewoners gesproken om een betrouwbare uitslag te kunnen geven. In de enquête ging het over verschillende onderwerpen: van wensen met betrekking tot de informatievoorziening tot vragen over de vernieuwingsplannen.

Hoe nu verder?

Op dit moment verwerken we de onderzoeksresultaten. Het onderzoeksrapport is een bijlage bij de investeringsnota waarin de plannen voor de vernieuwing staan. Dat geldt ook voor de nota van beantwoording waarin de inspraakreacties worden beantwoord van de officiële inspraak (net voor de zomer). Naar verwachting neemt het college van burgemeester & wethouders half november het besluit om de investeringsnota en de bijlagen voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de plannen. Dat is waarschijnlijk eind december 2021.

Wanneer worden bewoners geïnformeerd?

Van het onderzoeksrapport maken we een samenvatting die duidelijk en begrijpelijk is voor iedereen. Dit willen we samen met de uitslag van het collegebesluit communiceren naar de buurt. Want dan kunnen we ook vertellen wat we gaan doen met de resultaten van het onderzoek. We verwachten dat u eind november deze nieuwsbrief in de brievenbus heeft. Daarnaast krijgen de mensen die een reactie hebben gegeven op de Investeringsnota persoonlijk antwoord via de mail.

‘We stellen vragen en we luisteren, zonder oordeel’

Doorpakkers Ilhame Grinate, Hanan Jabri en Fouzia Ghoudan zijn de oprichters van Buurtmoeders MoedersKracht in de Van Deysselbuurt. Zij hebben aandacht voor jongeren, en zijn voor veel vrouwen een vertrouwenspersoon. Ze kijken en luisteren wat in de buurt gebeurt. Voor hun werk rond de avondklokrellen ontvingen zij de Amsterdamse Heldenspeld. Lees meer op de website van gemeente Amsterdam

Hoog niveau renovatie ‘A blokken’

Begin maart start Rochdale met de renovatie van 120 woningen in de Lodewijk van Deysselbuurt. Het betreft een ingrijpende aanpak en daarom verhuizen de bewoners tijdelijk naar een wisselwoning. Alle bewoners kunnen na de renovatie terugkeren naar een volledig gerenoveerde woning. De renovatie is per blok van 20 woningen. We starten in maart 2021 met het eerste blok en verwachten eind 2022 klaar te zijn met alle woningen.

Benieuwd hoe uw woning eruit gaat zien?

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we u niet allemaal tegelijk uitnodigen om de modelwoning te bekijken. Daarom maakten we onderstaand filmpje, u krijgt hierin een rondleiding door de modelwoning. Een aantal weken voor de start van de renovatie van uw woning nodigen we u uit op de modelwoning om uw huurderskeuzes te bespreken. U mag dan met één persoon per huishouden in de modelwoning langskomen.

Heeft u vragen over de modelwoning. Stuur dan een mail naar bewonersbegeleider Romana Vujica

Cascoland

Cascoland is een netwerk van onder anderen kunstenaars, architecten, ontwerpers en studenten. Zij werken samen met buurtbewoners aan initiatieven die buurt versterken. In de Van Deysselbuurt is Cascoland tot nu toe de Social Garden, de Eendagszaak, de Werkplaats en de Fruittuin Van Moerkerken gestart.

Social Garden

De Social Garden is een buurtmoestuin. Een aantal jaren is er niet zoveel aandacht uitgegaan naar de Sociale Garden. Maar sinds begin 2019 is er weer veel energie in gestoken. Er zijn nieuwe tuinbedden aangelegd en er zijn verschillende zithoeken gemaakt.

13 families tuinieren er nu in een prachtige tuin. In de glazen kas worden pepers gekweekt. Een heerlijke plek om te vertoeven.

Locatie: de achtertuin van de Van Deysselstraat 61.

Pop-up Theater Van Deyssel

In oktober 2019 opende het Pop-up Theater Van Deyssel een minitheater in een voormalig winkelpand in de Lodewijk van Deysselstraat. Dit minitheater is een ontmoetingsplaats waar bijzondere dingen gebeuren.

Met en vanuit de buurt
Pop-up Theater Van Deyssel biedt sinds het najaar van 2019 een podium aan buurtbewoners met ideeën rondom podiumkunsten. Er zijn workshops. En er worden kleinere versies gespeeld van voorstellingen die in Frascati of een ander theater al te zien waren.

Het pop-up theater blijft in de Van Deysselbuurt zolang de vernieuwing van de buurt duurt.

Hoe verandert de buurt?
Samen met buurtbewoners onderzoekt Pop-up Theater Van Deyssel deze bijzondere buurt in verandering. Dat gebeurt met een onderzoek op manieren die bij een theater passen: via bijvoorbeeld exposities, voorstellingen en radioprogramma’s die op internet zijn terug te luisteren.

Radio van Deyssel
Radio van Deyssel begon als de enige radio-uitzending waarbij u live aanwezig moet zijn. Vier keer per jaar maken theatermaker Hanna Timmers en social designer Luca van Slagmaat een voorstelling voor en met bewoners. Twee professionele acteurs spelen de radiomakers. Samen met niet-professionele acteurs geven zij de buurt een gezicht.

In de eerste maanden van de corona-maatregelen zijn Hanna en Luca op ‘1,5 meterbezoek’ gegaan in de Van Deysselbuurt. De mooiste, interessantste en meest bijzondere verhalen uit de Lodewijk van Deysselbuurt kunt u via Facebook beluisteren: www.facebook.com/theatervandeyssel

De (on)vertelde stad
Pop-up Theater van Deyssel is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen woningcorporatie Rochdale en theater Frascati, in het kader van De (on)vertelde stad. De (on)vertelde stad is een programmalijn van Frascati: theatermakers richten zich op de ontwikkeling van theater over de stad, mét de stad.

Contact 

Momenteel wordt er gewerkt aan een coronaproof programma. De meest actuele gegevens zijn te vinden op Facebook.

Voor informatie en ideeën kunt u altijd contact opnemen met Mara-Joy Elfring.