Deysselbuurt.nl

Vernieuwingsplan Lodewijk van Deysselbuurt

De Lodewijk van Deysselbuurt is een mooie wijk met een rijke geschiedenis waar Amsterdammers met plezier wonen en leven. Maar veel van de jaren 50 huizen en straten zijn aan vernieuwing toe. Bovendien moeten er vanwege het woningtekort meer huizen komen.

1.200 woningen erbij

1.200 nieuwe woningen, 650 woningen duurzaam gerenoveerd en 512 woningen gesloopt. Opgeknapte straten en groene plantsoenen, op een andere plek een nieuw gebouw voor de basisschool en een nieuw jongerencentrum. Dat is het idee voor de Lodewijk van Deysselbuurt. De gemeente Amsterdam wil er 56 miljoen euro voor uittrekken, Rochdale 400 miljoen. De gemeenteraad heeft eind december 2021 ingestemd met de plannen en investeringen. Zie ook de website van de gemeente Amsterdam.

Plan voor een nieuwe buurt

In dit vernieuwingsplan beschrijven we hoe de vernieuwde Lodewijk van Deysselbuurt er uit komt te zien. De buurt wordt een sterke, sociale en ondernemende buurt. Een buurt die herkenbaar blijft als ‘tuinstad’ en waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Een nieuw plan

In overleg met de buurt maakten we een plan voor de hoogte, de vorm en de plek van de nieuwe woongebouwen, de nieuwe straten en groengebieden.

Twee delen

Het vernieuwingsplan bestaat uit twee delen:

1. Een combinatie van renovatie en nieuwbouw van de woonblokken tussen de Van Moerkerken- en de Van Deysselstraat;
2. Een combinatie van renovatie en nieuwbouw tussen de Van Deysselstraat en de Burgemeester Röellstraat.

Wat gaat er gebeuren aan de Burgemeester Röellstraat?

De Burgemeester Röellstraat is nu vooral een verkeersweg. Deze verkeersroute blijft gelijk, maar door de trambaan te verleggen en de rijweg op te schuiven, komt er extra ruimte voor gebouwen. De Van Deysselbuurt krijgt hiermee een ‘gezicht’ aan de vernieuwde Burgemeester Röellstraat met hogere bebouwing. 

Aan de Burgemeester Röellstraat worden de hoogste bouwblokken gebouwd. Deze worden 7 lagen, waarbij de bovenste laag ‘terugspringt’. Aan de rotonde op de hoek met de Slotermeerlaan komt een woongebouw van 17 bouwlagen. De nieuwbouw tussen de Burgemeester Röellstraat en Van Deysselstraat wordt in de Zuidstrook afwisselend 4 en 5 bouwlagen. Deze blokken vormen zo de overgang naar de lage blokken aan de Van Deysselstraat.

Extra woningen en meer verschillende soorten woningen

Het woningaanbod in de Deysselbuurt is nu erg eenzijdig: bijna 90% van de woningen in de buurt is sociale huur. Door langs de Burgemeester Röellstraat hoger te bouwen kunnen we circa 700 extra woningen maken. Door in de nieuwbouw ook veel sociale huur te maken, kunnen bestaande bewoners, die dat willen, in de buurt blijven. Zowel in de nieuwbouw als in de te renoveren blokken komen ook middeldure huurwoningen en koopwoningen. Er komen ook meer verschillende soorten woningen. Naast veel woningen voor gezinnen komen er woningen, die geschikt zijn voor ouderen, voor jongeren en voor mensen in een rolstoel. 

Kleine bedrijfsruimten en maatschappelijke functies voor de buurt

Omdat er in de Van Deysselbuurt veel bewoners zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, blijft er ook ruimte voor verschillende welzijnsorganisaties. In de karakteristieke winkelruimtes aan de Van Deysselstraat is ruimte voor meer kleinschalige, laagdrempelige functies voor bewoners uit de buurt. Zoals de buurtkamer Social Garden, het buurtpunt van Rochdale, het buurtteam Slotermeer, een kinderopvang en andere functies waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Langs de Burgemeester Röellstraat kunnen naast woningen, ook extra voorzieningen komen, zoals een jongerencentrum/talentenhuis. In de aankomende 10 jaar wordt duidelijk welke andere voorzieningen hier gewenst zijn en een plek kunnen krijgen.

Theater Frascati en nieuwe alles-in-één basisschool

We willen theater Frascati graag in de buurt behouden. Daarnaast komt aan de westzijde van de Lodewijk van de Deysselstraat een nieuwe alles-in-één basisschool, ter vervanging van de bestaande school. Als de school verplaatst wordt, ontstaat op de huidige plek ruimte om extra woningen te bouwen. Daardoor is dat ’s avonds geen stille donkere plek meer, omdat er dan ook mensen wonen. Om het Eendrachtspark makkelijker te bereiken, maken we op die plek een voetgangersbrug naar het park. Ook bij het kerkgebouw zien we kans om extra woningen te maken. Daardoor kunnen we het gebied tussen de kerk en de Dekamarkt beter inrichten.

Parkeren en afnemende parkeerdruk in de toekomst

Alle huidige bewoners met een ontheffing voor de blauwe zone, houden het recht om te parkeren op straat. De enige uitzondering hierop is wanneer bewoners verhuizen naar de nieuwbouw en ze kunnen parkeren op eigen terrein. In de nieuwbouw van de Zuidstrook worden parkeerplaatsen gemaakt, in het binnengebied of een garage. Hierdoor zijn minder parkeerplaatsen op straat nodig en ontstaat er ruimte voor groen en speelplekken.

Duurzaam en aardgasvrij

De woningen die gerenoveerd worden, krijgen allemaal een betere isolatie. We willen alle woningen aardgasvrij maken en aansluiten op stadswarmte. Ook de woningen in de nieuwbouw worden aardgasvrij en duurzaam gebouwd. 

Nieuwsbrieven

Graag gaan we met bewoners in gesprek over verschillende onderwerpen, zoals Wonen, Leefbaarheid & Veiligheid en Voorzieningen. Hier hebben we nieuwsbrieven over gemaakt. Klik op onderstaande thema's om de nieuwsbrief te lezen.