Deysselbuurt.nl

Vernieuwingsplan Lodewijk van Deysselbuurt

De Deysselbuurt gaat ingrijpend veranderen de komende jaren. Dat willen zowel de bewoners, de Gemeente en Rochdale. Na een lange voorbereiding ligt er nu een voorstel: het vernieuwingsplan.

Status van het plan

De vernieuwing van een hele buurt is ingrijpend en ingewikkeld. Het vernieuwingsplan is niet alleen een bouw- en renovatieplan voor woningen, maar gaat over de inrichting van de hele Deysselbuurt. Met nieuwe wooncomplexen met daarin ook voorzieningen. En met in het midden van de buurt minder straatjes en meer groene binnenhoven. 

De Gemeente moet een besluit nemen over dit voorstel voor vernieuwing van de Deysselbuurt. Dat doet de Gemeente nadat de buurt geïnformeerd is en de bewoners de gelegenheid hebben gehad om te reageren op het voorstel. Voor de Gemeente en Rochdale is het belangrijk om te weten of het plan gesteund wordt door de buurt.

Het vernieuwingsplan, wat gaan we doen?

Dit zijn de grote lijnen van het vernieuwingsplan voor de van Deysselbuurt.

 • Het verbeteren van de kwaliteit en verduurzamen
  van de woningen en woonomgeving
 • Woningen bijbouwen en woningen renoveren
  zodat de huidige bewoners, afhankelijk van
  hun woonwensen, kunnen terugkeren naar een
  verbeterde woning
 • Woningen toevoegen en een gemengde buurt
  creëren met verschillende type woningen
  (woningen voor gezinnen, voor jongeren en ook
  vrijesector- en koopwoningen)
 • Voorzieningen realiseren die gericht zijn op de buurt
  en de bewoners, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding,
  talentontwikkeling en sociaal spreekuur.

De nieuwe situatie

Rochdale gaat de buurt ingrijpend verbeteren. We gaan de woningen op hoog niveau renoveren of slopen en opnieuw bouwen. Na de ingreep zijn alle woningen enorm verbeterd en is het er prettig wonen.  De Deysselbuurt wordt een gemengde buurt, met aanbod voor gezinnen, alleenstaanden, jongeren en senioren. Dat betekent meer verschillende woningtypes en verschillende huurprijzen (sociale huur en vrije sector). We verbeteren de bedrijfsruimtes en maken ruimte voor voorzieningen die aansluiten bij de wensen van de buurt. Ook komt er meer ruimte voor ontmoeten, spelen en meer aandacht voor groen.

Zeshonderd nieuwe woningen

Er is behoefte aan meer woningen in Amsterdam. Een wezenlijk onderdeel van het plan is dan ook het toevoegen van zo’n 600 woningen. Rochdale en de gemeente Amsterdam hebben onderzocht waar ruimte gemaakt kan worden om extra woningen te bouwen.

Burgemeester Röellstraat
In dit gebied, Van Deyssel Zuid, zien wij kansen om veel woningen bij te bouwen. De meeste woningen in de Van Deyssel Zuid, met uitzondering van de Burgemeester van Leeuwenlaan, worden dan ook gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De Burgemeester Röellstraat wordt een stadslaan, dit is een straat waarin ruimte is voor woningen alsook voor diverse voorzieningen en bedrijven. Doordat de Röellstraat versmald wordt ontstaat ruimte voor extra woningen.

Van Moerkerkenstraat
Ook aan de van Moerkerkenstraat zien wij kansen om een klein aantal nieuwe woningen bij te bouwen. Dit kan door de garages te slopen en deze te vervangen voor eengezinswoningen.

In het middengebied gaat er veel veranderen. Waar de blokken nu achterelkaar staan komen na de  vernieuwing de blokken rondom binnentuinen te staan.

Plannen Deysselbuurt Noord en Middengebied

Op het plaatje zie je de buurt zoals die nu is. Alle blokken hebben een letter gekregen. Hieronder kun je lezen wat de plannen zijn voor de verschillende blokken.

Blokken A, B, C en D

Voor de Deysselbuurt Noord zijn we al een stap verder met de plannen. Een aantal woningen is al opgeknapt en voor de overige woningen is er een concreet plan.

De F blokken: renovatie

Anna Bijnsstraat 2-24 (even) - Van Koetsveldstraat 1-12 - Justus van Maurik-straat 1-12 - Adele Opzoomerstraat 1-12

De monumentale F-blokken worden gerenoveerd. Vanwege het mooie, monumentale karakter willen we dat deze gebouwen blijven staan en niet worden gesloopt.  Met de projectcommissie zijn we in gesprek over de verdere plannen voor deze blokken.

De G en I blokken: sloop - nieuwbouw

Coornhertstraat 1-15 (even en oneven) - Oltmansstraat 1-15 (even en oneven) - Jan van Beersstraat 1-12 (even en oneven) - Karel van de Woestijnestraat 1-12 (even en oneven) Tof Naeffstraat 1-12 (even en oneven)

De G en I blokken willen we slopen en vervangen door nieuwbouw. De woningen beneden hebben hun entree aan de straat en aan de achterzijde een tuin en zijn zoveel mogelijk voor gezinnen. Op de bovenliggende etages komen woningen voor andere doelgroepen en deze zijn via een lift toegankelijk. Ook de straten en plantsoenen worden anders ingericht in de nieuwe situatie en zijn straks beter bruikbaar voor de bewoners.

De H en O blokken: renovatie

Burgemeester van Leeuwenlaan 60-75 (even en oneven) - Burgemeester van Leeuwenlaan 78-101 (even en oneven) - Burgemeester van Leeuwenlaan 73, 75

De gebouwen aan de Burgemeester van Leeuwenlaan willen we ingrijpend renoveren. Verder is het plan om de laan te veranderen in een bomenlaan met meer groen. We versmallen de autoweg en draaien het parkeren (van haaksparkeren naar langsparkeren). Ook is er aandacht voor de entree van de buurt, de kruising Burgemeester van Leeuwenlaan Burgemeester Röellstraat, die wordt veiliger en aantrekkelijker gemaakt.

L blokken: renovatie

Lodewijk van Deysselstraat 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 93, 97, 101, 105

De Lodewijk van Deysselstraat transformeren we tot het hart van de buurt. De woningen willen we gaan renoveren. Onderzocht wordt nog of we de woningen en de bedrijfsruimtes kunnen samenvoegen. Het moet een straat worden met voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de buurt. Daarnaast is het voorstel om de straat anders in te richten waardoor het prettiger is om er te verblijven.

J, K, M en N blokken sloop - nieuwbouw

Albrecht Rodenbachhof 1-15, 19-29, 2-10 - Henric van Veldekehof 1-15, 17-27, 2-10 - Hugo Verriesthof 1-15, 17-29, 2-10 - Jacques Perkstraat 11-12, 27-39 - Jan Goeverneurhof 1-15, 2-10 - Maurits Sabbehof 1-15, 17-27, 2-10 - Melis Stokehof 9-23, 25-37

De meeste woningen in de Van Deyssel Zuid, met uitzondering van de Burgemeester van Leeuwenlaan (O blokken), worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit gebied komt er in de nieuwe situatie heel anders uit te zien. Ook willen we hier extra woningen bouwen. De Burgemeester Röellstraat wordt een stadslaan, dat is een straat waarin ruimte is voor woningen alsook voor diverse voorzieningen en bedrijven. 

Renovatie of sloop/nieuwbouw: hoe dan ook ingrijpend

Het vernieuwingsplan is ingrijpend. Het betekent dat jouw woning óf grondig wordt gerenoveerd óf wordt gesloopt. Dat roept waarschijnlijk veel vragen bij je op. Bijvoorbeeld, de woningen zijn oud is een renovatie wel voldoende? Waar ga ik straks tijdelijk wonen? En hoe gaat dat met verhuizen? Kan ik terugkeren in de buurt? Op veel vragen geven we antwoord op deze website en je kunt contact met ons opnemen.

Wordt je woning gerenoveerd?

Als je woning wordt gerenoveerd moet je tijdelijk, gedurende de werkzaamheden, de woning uit. Rochdale regelt een tijdelijke woning (wisselwoning) waar je tijdens de renovatie kunt blijven. Je kunt er ook voor kiezen om met behulp van stadsvernieuwingsurgentie met voorrang te reageren op een andere woning en te verhuizen. Ook heb je recht op een verhuiskostenvergoeding.

Wordt je woning gesloopt?

In dit geval betekent het dat je moet verhuizen naar een andere woning. Je hoeft niet meteen te verhuizen. Je krijgt ruim de tijd om een andere woning te zoeken en als dat nodig is helpen wij je hierbij. Je krijgt strakst een stadsvernieuwingsurgentie en dan kun je met voorrang reageren op woningen via Woningnet. Ook heb je recht op een verhuiskostenvergoeding.

Zie voor meer informatie over verhuizen, doorstromen naar de nieuwbouw, de stadsvernieuwingsurgentie en andere informatie de rubriek veel gestelde vragen!

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande veel vragen oproept. Een deel van de antwoorden vind je bij de 'Veelgestelde vragen'. Ook kun je contact opnemen met het projectteam of een online bijeenkomst bijwonen waarin het vernieuwingsplan wordt toegelicht.

Planning van de eerste fase

De vernieuwing van de buurt is een ingrijpend en ingewikkeld proces. Heel veel dingen zijn van elkaar afhankelijk; om te kunnen slopen en renoveren moet een woning leeg zijn. Dat betekent dat er veel andere woningen beschikbaar moeten zijn voor de bewoners. Verder zijn veel kabels en leidingen in de grond aan vernieuwing toe. Ook wordt er waarschijnlijk stadsverwarming aangelegd. Kortom: een ingewikkelde puzzel!

Aangepaste planning, wat is er bekend?

De totale vernieuwing van de buurt gaat 10 jaar duren. We kunnen geen exacte planning afgeven voor zo'n lange periode, omdat alles met elkaar samenhangt.

 • 2020 - Vernieuwingsplan vaststellen in overleg met de buurt en sociaal plan uitwerken samen met het Buurtplatform.
 • 2021 - Start Melis Stokehof 9-23. Peildatum aanvragen, start herhuisvesting bewoners.
 • Eind 2020/begin 2021 - Eerste F-blok (exacte fasering nog in overleg met projectcommissie). Peildatum aanvragen, start herhuisvesting bewoners.
 • Eind 2021 - Start Top Naeffstraat 1-12. Peildatum aanvragen, start herhuisvesting bewoners.

Daarna gaan we gelijk door met de volgende woningen in het middengebied. We werken van Oost naar West. Zodra de planning voor de eerstvolgende woningen is uitgewerkt, laten we het weten. Op deze website vind je steeds de laatste informatie. 

Aardgasvrij verwarmen

Voor 2040 worden alle Amsterdamse woningen en panden op een andere warmtebron dan aardgas aangesloten. In veel Amsterdamse nieuwbouwwoningen is dat al het geval; daar wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld overgebleven warmte van afvalverbranding of een elektrische warmtepomp. Maar ook de bestaande huizen, gebouwen en bedrijfspanden worden afgesloten van aardgas.

De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met Rochdale, bewoners en nutsbedrijven op welke manier we het beste aardgasvrij kunnen verwarmen in de Deysselbuurt. Hierbij wordt gelet op de kosten en betaalbaarheid voor bewoners, maar ook op de duurzaamheid van de warmtebron.

Wilt u meepraten?
Het aardgasvrij maken van uw buurt betekent veel voor bewoners. Het is daarom belangrijk dat u hierover mee kunt praten. U kunt contact opnemen met Edwin de Jong van stichting !WOON via edwin.dejong@wooninfo.nl

Wilt u graag meer weten over aardgasvrij Amsterdam? Kijk dan op www.amsterdam.nl/aardgasvrij of belt u met 14020, de helpdesk van de gemeente Amsterdam.